وبگاه شخصی مرتضي خميري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: مرتضي
نام خانوادگي: خميري
دانشكده: صنایع غذایی
گروه آموزشي: علوم و صنایع غذایی
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: khomeiri@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيعلوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد مهر 1365 مهر 1369 
كارشناسي ارشدعلوم و صنایع غذایی تربیت مدرس - تهران بهمن 1370 مهر 1373 
دكتريعلوم و صنایع غذایی- میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذا فردوسی مشهد 1377 1383  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: جداسازي و شناسايي سويه هايي از بيفيدوباكتريوم بومي ايران و بررسي قابليت هاي كاربردي آن ها در توليد فراورده اي پروبايوتيك
English: Isolation and identification of Bifidobacterium spp. and the study of their potential application in the production of probiotic products

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران بهمن 1383 ادامه دارد   تخصص اصلی


میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی - تکنولوژی لبنیات
1- جداسازی، شناسایی (بیوشیمیایی و مولکولی) LAB از غذاهای سنتی
2- غذاهای فراسودمند؛ محصولات پروبایوتیک و پری بیوتیک لبنی (ماست، بستنی..
3- فراورده¬های حاصل از شیر شتر (چال و آیران)
4-استارترها و فرمولاسیونها در صنایع لبنی
5- بهداشت و سلامت غذا بخصوص - آسپرژیلوس ها و سم آنها و بيفيدوباكتريومآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
- جداسازی، شناسایی (بیوشیمیایی و مولکولی) اسید لاکتیک باکتری¬ها از منابع بومی - استارترها و فرمولاسیون¬ها در صنایع لبنی - غذاهای فراسودمند؛ محصولات پروبایوتیک، پری بیوتیک و سیمبیوتیک¬های لبنی (ماست، دوغ، بستنی، ماست منجمد و...) - فراورد¬ه¬های حاصل از شیر شتر (چال و آیران) - تحقیقات در رابطه با میکروارگانیسم¬های خاص؛ بيفيدوباكتريوم و ليستريا منوسيتوژنز - بهداشت و سلامت غذا بخصوص در تحقیقات مربوط به آسپرژیلوس ها و سم آنها (آفلاتوکسین)
  بازديد : 38615
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان